نمایشگر دسته ای مطالب

آخرین خبرها

نمایشگر دسته ای مطالب

07 10 2023

حضور دانشگاه گیلان در رتبه بندی جهانی تایمز 2024

 پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را در رتبه بندی های مختلف (جهانی، منطقه ای، حوزه ای) مورد ارزیابی قرار می دهد. در این رتبه بندی، دانشگاه های جهان در 5 حوزه آموزش، محیط پژوهش، کیفیت پژوهش، صنعت و وجهه بین المللی برپایه 17 سنجه کمی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این پایگاه فهرست جهانی دانشگاه های برتر سال 2024 میلادی را منتشر کرده است به طوری که 1904 دانشگاه در سطح جهان رتبه بندی شده اند. در این رتبه بندی نشان از 73 دانشگاه از ایران (اعم از وزارت بهداشت و وزارت عتف) حضور دارند. دانشگاه گیلان با امتیاز 1201-1500 جهانی نیز در این رتبه بندی قرار گرفته است. منابع مورد تحلیل شاخص های این نظام رتبه بندی، شامل اطلاعات خوداظهاری دانشگاه ها، پایگاه اسکوپوس و نظرسنجی از پژوهشگران دنیا است. انتشارات مورد بررسی نیز شامل مقاله در مجلات، مقالات مروری، مقالات کنفرانسی، کتاب ها و فصل های کتاب دربازه زمانی پنج ساله (2022-2018) است. همچنین مقالات منتشر شده در مجلات اسکوپوس( دربازه زمانی 2022-2018) که دربازه زمانی ( 2023-2018) به آن ها استناد شده است را نیز مورد بررسی قرار می دهد. اطلاعات خوداظهاری دانشگاه ها مربوط به عملکرد آن ها در سال 2021 است. شاخص های مورد بررسی در این نظام به شرح زیر می باشد: معیار آموزش با وزن 29/5% معیار محیط پژوهش با وزن 29% معیار کیفیت پژوهش با وزن 30% معیار وجهه بین المللی با وزن 7/5% معیار درآمد صنعتی با وزن 4% شایان ذکر است که تغییرات روش شناسی نسخه 2024 تایمز، شامل اضافه شدن 4 شاخص جدید به این نظام رتبه بندی (شاخص های قدرت پژوهش، برتری پژوهش، تاثیر پژوهش و تعداد اختراعات منتشر شده) است.

04 07 2023

حضور دانشگاه گیلان در نظام رتبه بندی بین المللی لایدن در سال 2023

نظام رتبه بندی لایدن نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا را در سال 2023 منتشر نمود. در این رتبه بندی، 46 دانشگاه از ایران در جمع 1411 دانشگاه برتر جهان حضور دارند. دانشگاه گیلان در معیارهای مرجعیت علمی رتبه 792، دیپلماسی علمی رتبه 1018، دسترسی آزاد رتبه 1018 و تنوع جنسیتی  رتبه 982 را کسب نموده است. همچنین دانشگاه گیلان در مجموع این چهار معیار، از بین 46 دانشگاه ایرانی در رتبه 19 ملی کشور قرار گرفته است. لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در رتبه بندی سال 2023، دانشگاه های دنیا در قالب 24 شاخص و چهار معیار کلی شامل مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفته اند. این ارزیابی ها بر اساس آمار تولیدات علمی دانشگاه ها در پایگاه اطلاعاتی Web of Science (در بازه زمانی 2021- 2018 ) و استنادهای 2022 است. مشاهده نتایج تفصیلی رتبه بندی ها  

03 07 2023

جدیدترین رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان ISC اعلام شد

مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، رتبه بندی دانشگاه های جهان را (سال 2022 میلادی) برای چهارمین سال پیاپی و بر اساس حوزه های موضوعی منتشر نمود. در این رتبه بندی 44 دانشگاه از ایران در بین 2038 دانشگاه جهان حضور دارند که دانشگاه گیلان در دو حوزه موضوعی علوم کشاورزی و دامپزشکی و  مهندسی و فناوری حائز رتبه 700-601 شد. همچنین رتبه دانشگاه گیلان در رشته های موضوعی زیر بدین قرار است: ریاضیات (700-601)، علوم شیمی ( 700-601).  مهندسی عمران (300-251)، مهندسی مکانیک (350-301)، مهندسی مـواد ( 700-601) و کشاورزی، جنگلـداری و شیلات ( 350-301) . در این رتبه بندی، کلیه حوزه های موضوعی در 6 رده اصلی و  42 زیر رده قرار می گیرد. 6 رده اصلی این نظام رتبه بندی عبارت است از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی. در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزو 700 دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل 150 مدرک در هر حوزه موضوعی منتشر نموده و در پایگاه InCite ثبت شده باشد. این رتبه بندی بر اساس سه معیار کلی پژوهش (70 امتیاز) ، فعالیت های بین المللی (15 امتیاز) و نوآوری (15 امتیاز) انجام می گیرد. معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. نتایج تفصیلی این رتبه بندی در لینک  https://isc.ac/fa/page/420 قابل مشاهده می باشد.  

12 02 2023

ارتقای جایگاه دانشگاه گیلان در جدیدترین نتایج رتبه بندی وبومتریکس ژانویه 2023

در جدیدترین نتایج رتبه بندی وبومتریکس ( نسخه ژانویه 2023 )، دانشگاه گیلان رتبه جهانی 1234را  در بین بیش از 31000 موسسه جهانی، رتبه 344 آسیایی و  رتبه ملی 17 در میان 457 موسسه  ایرانی کسب نموده است. دانشگاه گیلان همچنین در این رتبه بندی موفق به رشد 107 پله ای در جایگاه جهانی و رشد دو پله ای در جایگاه کشوری خود نسبت به شش ماهه دوم سال گذشته شده است. نتابج این رتبه بندی بر اساس شاخص هایی همچون تعداد مقالات پراستناد، تعداد ارجاعات به مقالات پژوهشگران در پایگاه Google Scholar و تعداد لینک های دریافتی منتشر می شود. نظام رتبه بندی ویومتریکس تحقیقات خود را از سال 2004 آغاز کرده است و هر شش ماه یکبار ( جولای و ژانویه)، بیش از 30000 موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی را در ابعاد وب سنجی ( وزن50%) و پژوهشی (وزن 50%) مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. از جمله اهداف این رتبه بندی ارتقا کیفیت تحقیقات پژوهشگران در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تشویق دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تولید و انتشار فعالیت های خود به صورت محتوای الکترونیکی، در راستای ارتقا دسترس پذیری عمومی جامعه است.  

23 01 2023

حضور دانشگاه گیلان در رتبه بندی URAP- 2022-2023

ه نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان؛ براساس جدیدترین نتایج منتشر شده در پایگاه اینترنتی نظام رتبه بندی URAP، دانشگاه گیلان حائز رتبه 1092 جهانی و سیزدهم در بین دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.. شایان  ذکر است که حدود 3000 موسسه از سراسر جهان در رتبه بندی 2023-2022 حضور دارند. در این بین تعداد 64 دانشگاه از ایران نیز حضور دارند. این نظام رتبه بندی از سال 2009 توسط دانشگاه صنعتی خاورمیانه در ترکیه به رتبه بندی موسسات آموزش عالی پرداخته است. هدف از این رتبه بندی ارزیابی دانشگاه های جهان بر پایه عملکرد علمی آن ها با توجه به کمیت و کیفیت انتشارات پژوهشی نمایه شده در پایگاه استنادی WOS می باشد. اطلاعات مربوط به دانشگاه ها از پایگاه Web of Science و InCite که لیست دانشگاه های جهان را ارائه می کند، جمع آوری شده است. در این نظام رتبه بندی 3000 دانشگاه که بیشترین تعداد مقاله را دارا هستند، در نظر گرفته شده و پس از پردازش داده هایشان رتبه بندی شده اند. امتیاز کل هر دانشگاه با توجه به وزن هر شاخص از امتیاز 600 محاسبه می شود.

20 12 2022

از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه در سال 1401 تقدیر به عمل آمد

مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان صبح امروز با حضور دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهی در تالار حکمت دانشگاه برگزار شد. دکتر فرید نجفی رئیس دانشگاه گیلان در این مراسم ضمن تقدیر از فعالیت های پژوهشی دانشگاهیان دانشگاه؛ به برنامه های آتی دانشگاه مطابق با اسناد بالادستی، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های دولت سیزدهم و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد. دکتر نجفی با بیان اینکه دانشگاه های کشور باید به سمت دانشگاه اسلامی نسل چهارم حرکت کند گفت: دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاه جامعه محور که بر مبنای نیاز جامعه حرکت کند. وی در ادامه به حضور هفته گذشته معاون آموزشی وزیر علوم در دانشگاه گیلان و تشریح طرح تحول آموز عالی اشاره کرد و یادآور شد: در سند تحول آموزش عالی هم سند دانشگاه سندی بر مبنای دانشگاه نسل چهارم است. رئیس دانشگاه گیلان سیاست ها و برنامه های دانشگاه را در راستای حل مشکلات جامعه دانست و از دانشگاهیان درخواست کرد که فعالیت های علمی و پژوهشی خود را بر این مبنا قرار دهند. دکتر رضا ابراهیمی آتانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان نیز در این مراسم به نحوه اجرای قراردادهای پژوهانه در قالب جدید و چالش های آن در گذشته اشاره کرد و گفت: مبلغ سرانه گرنت اعضای هیات علمی را 57 درصد افزایش دادیم. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اشاره به جهت دهی رشته های دانشگاه تصریح کرد: استان گیلان بزرگترین بندر شمالی کشور را داراست و اقتضا می کند که ما در دانشگاه گیلان رشته های مرتبط با دریا را راه اندازی کنیم که در همین راستا تفاهم نامه ای با اداره کل بنادر و دریانوردی منعقد شده است تا بتوانیم شاهد فعالیت رشته های مرتبط با این حوزه در دانشگاه باشیم. وی در ادامه با تاکید بر کشاورزی دانش بنیان، به ماموریت اصلی استان گیلان بر مبنای حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت ما باید در چارچوب ماموریت ها حرکت کنیم. راه اندازی پهنه کشاورزی و ایجاد شغل برای فناوران، تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی، مشاهده پذیری در حوزه فناوری و عرضه آن به جامعه، راه اندازی کلینیک های کسب و کار، کشاورزی و صنعت در معاونت پژوهش و فناوری از دیگر مباحث مطرح شده در این مراسم ازسوی دکتر ابراهیمی آتانی بود. شایان ذکر است در انتهای این مراسم از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه در سه حوزه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان تقدیر به عمل آمد. اسامی پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه گیلان در سال 1401 کلیپ اختتامیه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه در سال 1401  

12 12 2022

در مراسم اختتامیه جشنواره پژوهش و فناوری گیلان؛ از پژوهشگران و فناوران برتر استان تقدیر شد

مراسم اختتامیه بیست‌ و سومین جشنواره پژوهش و فناوری استان گیلان در سال 1401 با حضور استاندار گیلان، رئیس دانشگاه گیلان و پژوهشگران و فناوران برتر استان در سالن غدیر استانداری برگزار شد. اسامی پژوهشگران و فناوران برتر استان گیلان (از دانشگاه گیلان) - دکتر حمید اراضی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی - پژوهشگر منتخب گروه علوم انسانی - دکتر حسینعلی عابددوست عضو هیات علمی گروه گرافیک - پژوهشگر منتخب گروه هنر، معماری و شهرسازی - دکتر حمزه امین طهماسبی عضو هیات علمی دانشکده فنی شرق گیلان - پژوهشگر منتخب گروه فنی و مهندسی - دکتر محمدکاظم حسن‌زاده اقدم عضو هیات علمی دانشکده فنی شرق گیلان - پژوهشگر منتخب گروه فنی و مهندسی - دکتر وحید غلامی عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری - پژوهشگر منتخب گروه کشاورزی و منابع طبیعی - مجتبی حقگو چروده پژوهشگر منتخب دانشجویی کلیپ اختتامیه بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران استان گیلان  

05 12 2022

3 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا در ESI

بر اساس نتایج اعلام شده توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ، سه عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا مستخرج از پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (WOS) قرار گرفتند. بنابر نتایج اعلام شده، دکتر رضا انصاری خلخالی عضو هیات علمی  دانشکده مکانیک در حوزه موضوعی چند رشته ای، دکتر فرهاد شیرینی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در حوزه شیمی و دکتر محمد علی میرزازاده عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان در حوزه مهندسی در جمع پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. گفتنی است برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیت های علمی 10 ساله اخیر در بازه زمانی 2011 تا 2021 در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استناد ها، تعداد مقالات پراستناد و تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مسایلی نظیر رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات بازپس‌گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست تاثیر گذار می باشد. شایان ذکر است دکتر فرهاد شیرینی و دکتر رضا انصاری خلخالی برای چهارمین سال متوالی و  دکتر محمد علی میرزازاده برای سومین سال متوالی در این فهرست قرار گرفته اند.  

12 11 2022

اولین نشست شورای سیاستگذاری ستاد استانی جشنواره پژوهش و فناوری گیلان برگزار شد

اولین نشست شورای سیاستگذاری ستاد استانی جشنواره پژوهش و فناوری گیلان با حضور استاندار گیلان در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد. دکتر اسدالله عباسی ضمن گرامیداشت 19 آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، به نگاه ارزشمند رهبر معظم انقلاب به نامگذاری سال جاری تحت عنوان تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی اشاره و بیان کرد: با توجه به اهمیت شعار سال و اینکه پژوهش و فناوری، پیشران تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی است، باید از همه ظرفیت ها برای کابردی و عملیاتی کردن پژوهش های مسئله محور در گیلان استفاده کرد. استاندار گیلان با بیان اینکه پژوهش و فناوری، پیشران تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی است؛ بهره مندی از همه ظرفیت ها برای کاربردی و عملیاتی کردن پژوهش های مسئله محور در گیلان را ضروری دانست و گفت: تجاری سازی علم و فناوری و تولید و کسب ثروت به منظور بهبود وضع زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از پژوهش های عملیاتی و مسئله محور حائز اهمیت است. وی با اشاره اینکه سرعت عمل در انجام امور و کاهش هزینه ها با پژوهش های عملیاتی میسر است، افزود: در راستای بالابردن کیفیت تولید، افزایش بهره وری، کارآمدسازی و کاهش هزینه ها، ضرورت توجه به امر پژوهش و فناوری باید مورد توجه قرار گیرد. استاندار گیلان تجاری سازی علم و فناوری و تولید و کسب ثروت به منظور بهبود وضع زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از پژوهش های عملیاتی و مسئله محور را حائز اهمیت خواند و اظهار کرد: حاصل و نتیجه تجاری سازی تولید علم و رسیدن به اهداف معنوی و مادی، بر انگیزه پژوهشگران برای پژوهش های کاربردی، مسئله محور با نگاه پژوهش‌های بومی با توجه به مزیت های گیلان در حوزه های گردشگری، صنعت و کشاورزی، می افزاید. دکتر عباسی به تاکیدات خود در جلسه پیشین کارگروه پژوهش بر تشکیل و فعال‌سازی کمیته پژوهش در دستگاه‌های اجرایی استان و مسئله محور بودن پژوهشها اشاره و تصریح کرد: در پژوهش ها دغدغه و مشکلات استان همچون حوزه‌های پسماند، ترافیک، تولیدات دانش بنیان، تالاب انزلی، معضل اعتیاد، توجه به زیست بوم گیلان، جوانی جمعیت، آسیب‌شناسی زندانیان، افزایش راندمان محصولات کشاورزی و افزایش در سطح نظیر برنج و چای و سایر محصولات و نیز احصاء راه‌های نشاط افزایی در جامعه در دوران پساکرونا مورد توجه قرار گیرد. وی بر لزوم ترغیب بیشتر فعالان حوزه علم و پژوهش و فناوری و توانمند سازی حوزه پژوهش اشاره و تاکید کرد: حمایت از پژوهشگران و فعالان این حوزه با ارائه تسهیلات و امتیازات لازم باید در دستور کار همه دستگاههای اجرایی با توان و ظرفیت بالا، علاوه بر میزان جذب اعتبارات پژوهشی باشد. دکتر عباسی با بیان اینکه جایگاه برتر حوزه پژوهش گیلان در سطح ملی باید استمرار پیدا کند، بررسی و رصد تولیدات محتوایی دانش بنیان دانشگاه ها و مراکزعلمی، آموزشی و پژوهشی و برپایی نمایشگاه ها مرتبط را مورد تاکید دانست و از فرمانداران خواست تا برنامه های هفته پژوهش و فناوری در سطح شهرستان‌ها نیز با جدیت اجرایی شود. دکتر فرید نجفی رئیس دانشگاه گیلان هم در این نشست ضمن بیان اهداف برگزاری جشنواره، ارکان اصلی ستاد و وظایف آنها؛ با اشاره به اینکه سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده است خاطرنشان کرد: شعار سال ۱۴۰۱، نگرش هدفمند به تولید اقتصاد محور را دنبال می کند و این شعار، چهره جدیدی از تولید را نشان می‌دهد که بر دو ویژگی دانش‌بنیان بودن و اشتغال آفرین بودن پژوهش‌ها تأکید دارد. رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر نقش پژوهش‌ها برای تحقق شعار سال، تصریح نمود: با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه گیلان و راه‌اندازی مرکز نوآوری و مراکز رشد و کارآفرینی، بستر مناسبی برای تحقق این هدف فراهم گردیده است. وی ضمن بیان مواردی از دستورالعمل اجرایی جشنواره در استان‌ها که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است خواستار برگزاری یکپارچه جشنواره پژوهش و فناوری استان با مسئولیت استانداری گیلان و مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نیز پرهیز از برگزاری مستقل جشنواره در هر سازمان شد و افزود: انتظار می‌رود به منظور تحقق توسعه پژوهش و فناوری بومی استان باتوجه به ویژگی‌های خاص هر استان و تقویت دستاوردهای پژوهش و فناوری منطقه، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری نیز به منظور تحقق شعار جشنواره برنامه‌ریزی و برگزار گردد. در ادامه دکتر رضا ابراهیمی آتانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان ضمن ارائه گزارش تصویری جامعی از روند برگزاری جشنواره و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در کمیته علمی؛ از سامانه ثبت‌نام متقاضیان شرکت در جشنواره پژوهش و فناوری استان به آدرس rw.guilan.ac.ir که به منظور بهبود نحوه برگزاری جشنواره و افزایش تأثیرگذاری محققین در تحقق اهداف پژوهشی استان، برای اولین بار در استان و کشور راه‌اندازی شده، رونمایی شد. در انتهای این جلسه، دکتر عباسی استاندار گیلان، احکام اعضای بیست و سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران گیلان در سال 1401 را نیز به آنان اهدا کرد.  

12 11 2022

بر اساس نظام رتبه بندی ISC، دانشگاه گیلان در جمع ده دانشگاه برتر جامع کشور قرار گرفت

بر اساس نتایج اعلام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1400-1399، پس از بررسی و ارزیابی 110 دانشگاه کشور، دانشگاه گیلان از بین 74 دانشگاه  جامع با رشدی چشمگیر موفق به کسب  رتبه ده و در بخش دانشگاه های در همکرد (دانشگاه های صنعتی و جامع) از بین 99 دانشگاه موفق به کسب رتبه پانزدهم شد. مطابق روش شناسی ISC،  در این رتبه بندی معیارهای کلی ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در شش حوزه آموزش (با وزن 30 درصد)، پژوهش (با وزن 25 درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن 20 درصد)، بین المللی سازی ( با وزن 10 درصد)، اثر گذاری اقتصادی (با وزن 10 درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن 5 درصد) می باشد و  هر کدام از این معیارهای اصلی به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می شود. عملکرد دانشگاه ها در هر یک از این شش معیار به طور جداگانه نیز مورد بررسی و ارزیابی واقع می شود که دانشگاه گیلان  در دو بخش فناوری و نوآوری و اثرگذاری اقتصادی  جزو ده دانشگاه جامع برتر کشور می باشد.

اطلاعیه

نمایشگر دسته ای مطالب